Skip to main content

Tarieven

Tarievenlijst

Consultsoort Prijs
Eerste consult (ca 1,5 uur) €100,-
Vervolgconsult  € 70,-

Vergoeding homeopathische behandeling

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden uw consulten geheel of gedeeltelijk. De vergoeding van complementaire geneeswijzen is ondergebracht in de aanvullende polis. De homeopathische behandeling valt dus niet onder uw eigen risico. Dit betekent dat u voor een homeopathische behandeling niet de eerste € 385 zelf moet betalen.
Om er zeker van te zijn wat voor u van toepassing is, adviseren wij u de polisvoorwaarden van uw verzekering te raadplegen, zie ook:

Vergoedingen overzicht

Betaling

Na afloop van het consult kunt u met PIN of contant betalen. Per e-mail ontvangt u de reeds betaalde factuur, daarna dient u de factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Annuleren afspraak

In de praktijk wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. Wilt u een afspraak annuleren of verzetten, doet u dit dan tenminste 24 uur van te voren, anders wordt de prijs van het consult in rekening gebracht.

Geregistreerd

De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (de NVKH). Klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Deze worden onder andere gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ. RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Voor klachten verwijs ik u naar de klachten afhandeling NVKH.

Daarnaast is ook de HBO-opleiding Medische Basis Kennis (MBK) met succes afgesloten. Deze opleiding is met ingang van 2017 een voorwaarde voor vergoeding door verzekeraars.

Sinds de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) op 1 januari 2016 in werking is getreden, valt homeopathie, net als o.a. fysiotherapie en acupunctuur onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Voorheen viel alleen de reguliere zorg onder IGZ.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie om een factuur op te kunnen stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.


logo NVKH voor drukwerk e1513629973892 1024x281

               RBCZ