Skip to main content

Bronnen en literatuurlijst

Baumgartner S. (2014a). Homeopathic basic research: state of research and quests for
the future. Homeopathy, 103(1), 62–63. doi:10.1016/j.homp.2013.10.007

Beelo L. (1981). Encyclopedie voor Zelfstudie. Deel 3: M t/m R. Den Haag/ Antwerpen: Universiteit voor zelfstudie

Bell I.R., & Koithan, M. (2012). A model for homeopathic remedy effects: low dose nanoparticles, allostatic cross-adaption, and time-dependent sensitization in a complex adaptive system.

BMC Complement Altern Med, 12, 1919. doi: 10.1186/1472-6882-12-191.
Retrieved from: https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-12-191

Bellavite P, Conforti A, Piasere VOrtolani R.) Immunology and homeopathy. 1. Historical background. Evidence Based Complement Alternat Med. 2005 Dec;2(4):441-52.
Retrieved from: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2005/757651/abs/

Ben-Arye E., Frenkel M., Klein A., Scharf M.: Attitudes toward intergration of complementary and alternative medicine in primary care: perspectives of patients, physicians and complementary practitioners.
Patient Educ. Cours. 2008 May, 70(3) – 395-402. doi. 10.1016/ j.pec. 2007. 11.019. Epub 2008 Jan 16.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18201857

Bishop FL, Massey Y, Yardley L, Lewith GT. How patients choose acupuncturists: a mixed-methods project. J Altern Complement Med 2011 Jan;17(1):19-25.
Retrieved from:
http://eprints.soton.ac.uk/173657/1/POSTPRINT%20How%20Patients%20Choose%20Acupuncturists.pdf & https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21235412

Boissel J.P., Cucherat M., Hoaugh M., Gauthier E., Critical literature review on the effectiveness of homeopathy: overview of data from homeopathic medicine trials.
Medicine Research Group, Report tot Eur. Commission; Brussels 1996; chapter. 11:195-210

Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen AE, Matthiessen PF. Effectiness, safety, and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forsch Komplementmed. 2006; 13 Suppl 2: 19-29. Epub 2006 Jun 26.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077

Borst-Eilers E. (voorzitter). Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek.
Advies Commissie Alternatieve Behandelwijzen uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.no.1993/13. Gezondheidsraad – Den Haag 1993.
Retrieved from: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/1993-13.pdf

Van den Bos G., Danner S., de Haan R., Schadé E. Chronische zieken en gezondheidszorg, Elsevier, Maarssen 2000. ISBN 90-352-2226-1.

CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek (2014) Bijna 1 miljoen mensen onder behandeling van een alternatief genezer (Webmagazine, maandag 10 maart 2014)
Retrievd from: https://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4041-wm.htm

CBS, Persbericht: Levensverwachting Nederlandse vrouwen loopt steeds meer achter, 2 januari 2016
Retrieved from: https://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2016/levensverwachting-nederlandse-vrouwen-loopt-steeds-meer-achter.htm

Dekker I., CAM-geneeswijzen niet in dienstenpakket huisarts;Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 02 / mrt/apr 2013.
Retrieved from: http://www.praktijkingriddekker.nl/wp-content/uploads/2015/06/Onderzoek_naar_CAM_en_huisartsen.pdf &

Dijkman B.L.; Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten; Beroepsprofiel Klassiek Homeopaten, 2012, pagina 7

Endler P., Thierves K., Reich C., Matthiessen P., Bonamin L., Scherr C., Baumgartner S.; Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10(-23); a bibliometric study. Homeopathy 2010 Jan; 99(1): 25-36. doi: 10.1016/ J. homp. 2009. 11.008.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129174

European Network of Homeopathic Researches [ENHR], 2005). An overview of Positive Homeopathy Research and Surveys.
Retrieved from: https://dcscience.net/Overview-of-positive-research.pdf

Evidence-based medicine (EBM)
Retrieved from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Florica M., Kerstin J., Saini K.D., Ammon K. v., Thurneysen A., Busato A. ; ‘Patient satisfaction and side effects in primary care: An observational study comparing homeopathy and conventional medicine’;
‘BMC Complementary and Alternative Medicine’ (18 september 2008).
Retrieved from: https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-8-52

Gijsen R., Oostrom,S.H.van, Schellevis, F.C., Hoeymans, N., Chronische ziekten en multimorbiditeit samengevat in Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2013 Bilthoven: RIVM.
Retrieved from: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/

Gray B., Orrock P.; Investigation into factors influencing roles, relationships, and referrals in integrative medicine. J. Altern complement Med. 2014 May;20(5):342-6. doi:10.1089/acm.2013.0167.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24437357

Herman P.M., Poindexter B.L., Witt C.M & Eisenberg DM. Are complementary therapies and integrative care cost-effective? A systematic review of economic evaluations. BMJ Open 2012;2(5).
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945962

Homeopathie Netwerk. Reguliere Geneeskunde: de voor en nadelen.
Retrieved from: http://www.homeopathienetwerk.nl/reguliere-geneeskunde-de-voor-en-nadelen/

Homeopathie Netwerk. Soorten Homeopathie: Klassiek, Klinisch en Complex.
Retrieved from: http://www.homeopathienetwerk.nl/klinische-complexe-klassieke

Homeopathie Stichting, Congres 10 Juni 2010 Amsterdam
Retrieved from: https://www.iocob.nl/download/Homeopathiecongres%2010.pdf

Houben-van Herten M., Centraal Bureau voor de Statistiek (2014) Bijna 1 miljoen mensen onder behandeling van een alternatieve genezer [Webmagazine, maandag 10 maart 2014].
Retrieved from: https://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4041-wm.htm

Huber, M. A.S. Towards a new, dynamic concept of Health, 2014; ISBN 978-94-6259-471-5.
Retrieved from: http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:ca35cef5-7513-4963-8666-dfed020b66ac/ASSET1

IGZ – Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Retrieved from: https://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/maatregelen/

Integrative Medicine.
Retrieved from: https://www.nikim.nl/integrative-medicine/

Jong M., Van de Vijver L.; Proeftuin Integrative Medicine 2015, publicatienummer 2015-044 VG). Het officiële wetenschappelijk artikel is ingediend bij de Journal of Interprof. Healthcare, maar is nog onder beoordeling.
Retrieved from: https://www.louisbolk.org/downloads/3079.pdf

Keuzevrijheid.nl
Retrieved from: http://www.keuzevrijheid.nl/situatie-in-nederland/situatie-europa-en-daarbuiten/homeopathie-in-zwitserland

Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G, Clinical trials of homeopathy. British Medical Journal,  Februari 9, 1991,  302:316-23.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1825800

Kolkman E.,  CAM education in the medical curriculum: Vision of medical students, European Journal of Integrative Medicine, December 2009, Volume 1, Issue 4, p 19.
Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876382009000833

Kooreman P., Baars E.W., Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Eur. J. Health Econ. (2012) 13:769-776 doi 10.1007/s10198-011-0330-2.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21695547

Kooreman P., Baars E.W., Persbericht Universiteit van Tilburg 2010
Retrieved from: http://uvtapp.uvt.nl/fsw/spits.npc.ShowPressReleaseCM?v_id=5601558078255074

Linde K., Clausius N., Ramirez G., Melchart D., Eitel F., Hedges L.V., Jonas W.B., Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, September 20, 1997,350:834-843.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9310601

Linde K., Alscher A., Friedrichs C., Wagenpfeil S., Karsch-Völk M., Schneider A.; Belief in and use of complementary therapies among family physicians, internists and orthopaedists in Germany – cross-sectional survey.; Fam Pract. 2015 feb;32(1):62-8. doi: 10.1093/fampra/cmu071. Epub 2014 Nov 7.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25381009

Maastricht University. Nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld, 15 december 2014
Retrieved from:
https://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/NieuweDefinitieVanGezondheidOntwikkeld1

Menzis; Complementaire geneeskunde Menzis 2011
Retrieved from:
https://www.medemenz.nl/upload/content/files/Complementaire%20geneeskunde%20Menzis%202011(1).pdf

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Overzicht verplichtingen Wkkgz, december 2015; Kamerstuk, Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 402 nr. 71, gepubliceerd op 24 december 2015 in de Staatscourant.
Retrieved from: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32402/kst-32402-71?resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4

Münstedt K , Maisch M, Tinneberg HR, Hübner J.;
Complementary and alternative medicine (CAM) in obstetrics and gynaecology: a survey of office­based obstetricians and gynaecologists regarding attitudes towards CAM, its provision and cooperation with other CAM providers in the state of Hesse, Germany; Arch Gynecol Obstet. 2014 Dec;290(6):1133­9.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24973867 & https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00404-014-3315-4#/page-1

Nationaal kompas Volksgezondheid, 2014. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Retrieved from: http://nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit-samengevat

Nationaal Kompas Volksgezondheid, 23 juni 2014; versie 4.17. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Retrieved from: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/beschrijving/

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)
Retrieved from: https://nl.wikipedia.org/wiki/ZonMw   http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/over-zonmw/

Roukema W.; Nederlands/ Vlaams tijdschrift voor Homeopathische Artsen, 2010/2011; jaargang 40, nr. 4, pagina 22 en 23)

Roukema W.: video lezing
https://homeopathie.nl/beroepsmatig-geinteresseerden/toepassing-homeopathie/

Rutten L, Seldenrijk R, Sijpersma P, Erkenning op grond van bewijs is een illusie. Tijdschrift voor integrale geneeskunde 2013, Jaargang 28, nummer 1.

Retrieved from: http://www.ppcg.nl/documents/19-03-2013%20Wetenschap.%20Rutten,Seldenrijk,Sijpersma.pdf

Schoo H., Uitzending NOS – Alternatieve genezers onder toezicht van de inspectie 14 december, 09:27 Politiek.
Retrieved from: https://nos.nl/artikel/2075057-alternatieve-genezers-onder-toezicht-van-de-inspectie.html

Soós S.A., Eöry A., Harsányi L., Kalabay L.; Alternative and complementary medicine from the primary care physician’s viewpoint.; Orv Hetil. 2015 Jul 12;156(28):1133-9. doi: 10.1556/650.2015.30132.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26149506

Spence D., Nicolai T., Wassenhoven M. van & Ives G. (2005). A Strategy for Research in Homeopathy. Assessing the value of homeopathy for health care in Europe.
Retrieved from: http://homeopathyeurope.org/wp-content/uploads/2015/08/stratreshom2005.pdf

Walach, H., Jonas, W. B., Ives, J., van Wijk, R., & Weingärtner, O. (2005). Research on homeopathy: state of the art. Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.), 11(5), 813–829.
Retrieved from: https://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2005.11.813?journalCode=acm

Zorgbelang Drenthe (Winter 2014 / 2015)
Retrieved from: https://www.zorgbelang-drenthe.nl/media/documents/150206-ZBF-BelangStelling-CAM-07012015-fin-rfs.pdf
  

Bezochte websites (bezocht tussen 01-01-2016 en 08-04-2016)

Alternatieve geneeskunde kosteneffectief ?!!!
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2007/11/alternatieve_geneeskunde_kosteneffectief_/

Alternatieve geneeswijze
Wikipedia   https://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_geneeswijze

American Public Health Association
https://https://ajph.aphapublications.org

American Psychological Association (APA)
http://wwwoutage.apa.org.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/

ASH Hemathology  the Education Program
https://asheducationbook.hematologylibrary.org/

BioMed Central
https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com
British Medical Journal
https://www.bmj.com/thebmj

CAM-therapieën weer vergoed in Zwitserland
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
www.iocob.nl/2011/01/cam_therapieen_weer_vergoed_in_zwitserland

CBS
https://www.cbs.nl
CCRH: Central Council for Research in Homeopathy India (2014)
http://ccrhindia.org/index.asp

Center Institute for Research & Education in Intergrative Medicine  www.healthandhealingny.org

Complementaire huisartsen werken 15% goedkoper
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2010/06/complementaire_huisartsen_werken_15_goedkoper

Complementaire therapie verlaagt kosten
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2008/09/complementaire_therapie_verlaagt_kosten

DC’s Improbable Science
https://www.dcscience.net/

DovePress – open access to scientific and medical research
https://www.dovepress.com/

Elsevier
https://www.journals.elsevier.com

Elsevier Scropus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus

ETH Bibliothek
www.library.ethz.ch/en/Resources/Journals-newspapers

European Association for Communication in Healthcare
https://www.aachonline.org/

European Central Council for Homeopaths:
https://www.homeopathy-ecch.org

European Committee for Homeopathy:
https://homeopathyeurope.org/research/

European Journal of Integrative Medicine
https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-integrative-medicine/

Faculty of Homeopaty
https://facultyofhomeopathy.org

Fibromyalgie en de ziektenkosten verzekeraar
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2007/11/fibromyalgie_en_de_ziekenkosten_verzekeraar

Global Adcances in Health and Medicine
http://www.gahmj.com/

Groupe International de Recherche sur I’Infinitésimal
www.giriweb.com
Voor betrouwbare en onafhankelijke informatie kunt u kijken op homeopathie.nl
https://homeopathie.nl

Homeopathische en antroposofische artsen goedkoop en gewaardeerd
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2007/11/homeopatische_en_antroposofische_artsen_goedkoop_en_gewaardeerd

Homeopathie Stichting
www.homeopathiestichting.nl/wetenschap

Homeopathie 10 jaar bewezen – Dokter Rutten
www.dokterrutten.nl/nieuws/arts.htm

Homeopathie Netwerk.
http://www.homeopathienetwerk.nl/

Homeopathy Europe
https://www.homeopathyeurope.org

Homoepathy Research Institute
https://www.hri-research.org
HRI Research
https://www.hri-research.org

Intellectual Property & Science
http://ipscience.thomsonreuters.com

Journal of Association of American Medical Colleges
https://journals.lww.com/academicmedicine/

Journal of Evaluation in Clinical Practice
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2753/issues

Journal of Research in Interprofessional Practice and Education
https://www.jripe.org/index.php/journal

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
https://www.vereniginghomeopathie.nl

Kosteneffectiviteit nader bekeken
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2008/09/kosteneffectiviteit_nader_bekeken

Kosten van CAM-therapieën in de USA
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2010/06/kosten_van_cam_therapieen_in_de_usa

Libertas Academica
https://www.la-press.com/

Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis
https://www.lmhi.org

Literatuurlijst conform APA
https://www.youtube.com/watch?v=Rxv9JxRx2uQ

Louis Bolk Instituut
https://www.louisbolk.org/nl/publicaties

Meer keus kost niet meer
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2008/09/meer_keus_kost_niet_meer

National Center for Biotechnology Information (NCBI)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Nature
https://www.nature.com/

Nederlandse Encyclopedie Wetenschap
https://www.encyclo.nl/begrip/wetenschap

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
https://www.nvkh.nl

NIKIM: Nationaal informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine
https://www.nikim.nl/integrative-medicine/

Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg
http://www.ppcg.nl/

Pediatrics – Official Journal of the American Academy of Pediatrics www.http://pediatrics.aappublications.org
PLOS ONE (Public Library of Science one)
https://journals.plos.org/plosone/

PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Reseach Gate
www.researchgate.net

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Positieve gezondheid in de praktijk. Verslag Invitational Conference, 19 november 2013)
https://www.louisbolk.org/uploads/pdfs/Programma%20Invitational%20Conference-ZonMw-19%20nov%202013.pdf

School voor Homeopathie Amersfoort.
https://www.schoolvoorhomeopathie.nl/

ScienceDirec
https://www.sciencedirect.com

Science.gov
https://www.science.gov/

Stichting VHAN – (Homeopathische Artsen Nederland)
https://www.stichtingvhan.nl

Socity for Integrative Oncoloty
https://integrativeonc.org/

Springer Link
https://link.springer.com/search?query=homeopathy

Theory of Condensed Matter
www.tcm.phy.cam.ac.uk
USA: kostenbesparing door geïntegreerde geneeskunde

IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
www.iocob.nl/2007/02/usa_kostebbesparing_door_geintegreerde_geneeskunde/

Wikipedia Nederlandse en Engelse versie
https://www.wikipedia.org

Wiley Online Libary
https://onlinelibrary.wiley.com/

Wkkgz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Ziektekostenverzekeraars vergoeden alternatieve geneeskunde
IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
https://www.iocob.nl/2007/03/ziektekostenverzekeraars_vergoeden_alternatieve_geneeskunde

Zorgkaart Nederland
https://www.zorgkaartnederland.nl
Zorgverzekeraar Menzis

:www.medemenz.nl